Reglamentai

Patvirtinta: Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos valdybos 2020-12-10 d. posėdžio protokolu Nr. 108   LIETUVOS GYVYBĖS DRAUDIMO ĮMONIŲ ASOCIACIJOS VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS   Bendroji dalis 1.1. Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau – Asociacija) valdyba (toliau – Valdyba) sudaroma ir veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais, Asociacijos įstatais, visuotinio...

 Patvirtinta: Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos valdybos posėdžio 2019 m. vasario 05 d. protokolu Nr. 98   Bendrosios nuostatos 1.1.Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos Vartotojų elgsenos ir teisių apsaugos komisijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Lietuvos Respublikos gyvybės draudimo įmonių asociacijos Vartotojų elgsenos ir teisių apsaugos komisijos...

Asociacijos įstatai pasirašyti 2017 m. birželio 28 d. I skirsnis. Bendrosios nuostatos 1. Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacija (toliau įstatuose - Asociacija) – tai Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nustatyta tvarka Lietuvoje vykdančių gyvybės draudimo veiklą juridinių asmenų, savanoriškas susivienijimas, vykdantis Asociacijos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros,...

Patvirtinta: Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos visuotinio narių susirinkimo 2006 m. sausio 25 d. protokolu Nr.17 1. Bendrosios nuostatos 1.1.Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos Etikos Tarybos reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Lietuvos Respublikos gyvybės draudimo įmonių asociacijos Etikos Tarybos (toliau – Taryba) darbo tvarką. Taryba yra pastoviai, visuomeniniais pagrindais,...

Patvirtinta: Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos visuotinio narių susirinkimo 2005 m. balandžio 7 d. protokolu Nr.12 Turinys Įvadas. I. Vidiniai ir išoriniai santykiai. 1. Asociacijos narių etiniai įsipareigojimai. 2. Santykiai tarp Asociacijos narių. 3. Asociacijos narių santykiai su Asociacijos valdymo organais. 4. Asociacijos valdymo organų narių tarpusavio santykiai. 5. Konfidenciali informacija. 6. Ryšiai su visuomene. II. Atsakomybė...