Dėl Lietuvos banko siūlomų ribojimų labiausiai nukentėtų vartotojai

Dėl Lietuvos banko siūlomų ribojimų labiausiai nukentėtų vartotojai

Lietuvos bankas, atlikęs investicinio gyvybės draudimo slaptojo pirkėjo tyrimą, padarė išvadą, esą šis gyvybės draudimo produktas neatitinka vartotojų poreikių, o dėl to labiausiai „kaltas“ komisinis atlygis, mokamas draudimo agentams už sudarytas sutartis. Bankas siūlo keisti Draudimo įstatymą ir nebeleisti mokėti agentams komisinio atlygio ar nepiniginės naudos už investicinio gyvybės draudimo sutarčių platinimą.

Suprantame Lietuvos banko siekį užtikrinti kuo geresnį investicinio gyvybės draudimo rinkos veikimą, tačiau manome, kad neleisti agentams gauti komisinio atlygio už investicinio gyvybės draudimo sutarčių platinimą būtų neteisinga.

Investicinio gyvybės draudimo sutarčių skaičius auga, vadinasi, ši paslauga yra reikalinga, naudinga ir kuria pridėtinę vertę. Gyventojai renkasi gyvybės draudimą kaip ilgalaikio savarankiško taupymo priemonę, nes ši paslauga sudaro galimybę kaupti ir daro jų ateitį turtingesnę.

Siūlymas neleisti agentams gauti komisinio atlygio už sudarytas sutartis nepadėtų gyventojams geriau suprasti investicinio gyvybės draudimo specifikos ir neapsaugotų jų interesų, ko siekia Lietuvos bankas. Atvirkščiai – siūlomi ribojimai sumažintų konkurenciją, kuri vartotojams užtikrina geriausias sąlygas, dėl ko vartotojai gautų mažiau palankius investicinio gyvybės draudimo pasiūlymus.

Vartotojai nukentėtų dėl mažesnės konkurencijos

Šiuo metu investicinio gyvybės draudimo paslauga yra platinama įvairiais kanalais, kurie efektyviai konkuruoja tarpusavyje – per draudimo agentus, elektroninius kanalus, draudimo įmonių darbuotojus, bankus, brokerius.

Uždraudus mokėti komisinį atlygį ir atėmus paskatą draudimo agentams dirbti šį darbą, vienas iš investicinio gyvybės draudimo platinimo būdų būtų apribotas arba net išnyktų, todėl konkurencinės sąlygos rinkoje veikiančioms įmonėms taptų nevienodos.

Įmonės, kurių verslo modelis grįstas draudimo agentų veikla, gali imti svarstyti apie pasitraukimą iš Lietuvos rinkos, o naujos įmonės į ją ateiti nebesiveržtų. Komisinio atlygio panaikinimas, apribodamas vieną iš platinimo kanalų, sumažintų gyvybės draudimo paslaugų pasirinkimą ir konkurenciją, o mažesnė konkurencija rinkoje tikrai nėra naudinga vartotojams.

Siūlomi ribojimai nedera su Konstitucija

Lietuvos banko siūlomas komisinio atlygio mokėjimo uždraudimas turėtų būti nuodugniai įvertintas ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos atžvilgiu.

Mūsų nuomone, jis ne tik neproporcingai pažeidžia konkurencijos laisvę ir sukuria nevienodas sąlygas rinkos žaidėjams, bet ir nedera su Konstitucijoje įtvirtintu ūkinės veiklos laisvės principu.

Pirmiausia, vadovaujantis Konstitucija, ribojimas turi būti būtinas, tuo tarpu komisinio atlygio naikinimas nėra nei būtina, nei vienintelė priemonė siekiant, kad klientai būtų geriau informuojami ar jiems būtų parenkami tinkamesni produktai.

Taip pat, pagal Konstituciją, ribojimai negali paneigti teisių ir laisvių, tuo tarpu, įgyvendinus Lietuvos banko siūlomus ribojimus, gali būti paneigta agento teisė platinti investicinio gyvybės draudimo produktus bei draudimo įmonių, besinaudojančių agentų paslaugomis, teisė verstis investicinio gyvybės draudimo veikla, nes joms būtų uždraudžiama laisvė verstis pagal pasirinktą verslo modelį.

Vadovaujantis Konstitucija, ribojant turi būti laikomasi proporcingumo principo, tuo tarpu, įgyvendinus siūlomus Draudimo įstatymo pakeitimus, šio principo nebūtų laikomasi. Uždraudus komisinį atlygį, tarpininkavimas platinant investicinį gyvybės draudimą būtų ne sureguliuotas, bet iš esmės neproporcingai apribotas.

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacija supranta Lietuvos banko rūpestį didesne vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga, bet taip pat tikisi, kad ir Bankas įsiklausys į gyvybės draudimo rinkos aktualijas bei keliamus pagrįstus nuogąstavimus dėl keliamos iniciatyvos padarinių.

Giedrius Rimša, Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos prezidentas