NAUJASIS PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYMAS PAŽEIDŽIA LAISVOS KONKURENCIJOS PRINCIPUS

NAUJASIS PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYMAS PAŽEIDŽIA LAISVOS KONKURENCIJOS PRINCIPUS

Seime kelią besiskinantis naujasis Pensijų kaupimo įstatymas ribotų konkurenciją ir vartotojų pasirinkimo laisvę. Tokias pastabas penktadienį pateikė Konkurencijos taryba, nustačiusi, kad įstatyme numatytas pensijų anuitetų mokėjimo funkcijos perdavimas išimtinai „Sodrai“ nusižengia konkurencijos principams.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktame naujajame Pensijų kaupimo įstatyme, dėl kurio galutinis balsavimas Seime įvyks šią savaitę, numatoma iš esmės pakeisti pensinių anuitetų įsigijimo ir mokėjimo tvarką. Ji būtų perduota vieninteliam paslaugos teikėjui – „Sodrai“, atimant ją iš privačių bendrovių. Reaguodama į tokius ministerijos planus, Lietuvos gyvybė draudimo įmonių asociacija birželio pradžioje raštu kreipėsi į Konkurencijos tarybą.

„Mums kilo abejonių ar toks įstatymas nesuvaržytų Lietuvos piliečių pasirinkimo laisvės. Atimant iš gyvybės draudimo bendrovių teisę teikti pensijų anuitetų paslaugą, pati „Sodra“ įgytų pensijos anuitetų rinkos monopolį“, – konstatuoja Gyvybės draudimo įmonių asociacijos prezidentas Artūras Bakšinskas.

Tarybos penktadienį pateiktoje išvadoje pažymima, jog įstatymo projekte nėra aiškiai pagrindžiama, kodėl pensijų anuitetų mokėjimo funkciją būtina perduoti „Sodrai“. Toks sprendimas iš srities visiškai eliminuotų privačias bendroves, mat valstybė negali teikti paslaugų, kurias jau siūlo verslas. Maža to, atkreipiamas dėmesys, kad būtent konkurencija, kurią visiškai sunaikintų įstatymas, yra esminė sąlyga, užtikrinanti kokybiškų paslaugų pasiūlą.

Išvadoje teigiama, jog dėl to visų pirma nukentėtų šalies piliečiai. Įstatymo projektas vertinamas kaip varžantis vartotojų teisę laisvai priimti sprendimą dėl pensijos kaupimo bei disponavimo savo pajamomis, o tai kelia abejonių dėl tokių veiksmų proporcingumo siekiamiems tikslams.

Rašte konstatuojama, jog įstatymo projektą ruošusi Sveikatos apsaugos ir darbo ministerija neįvertino galimo jo poveikio tiek šiuo metu veikiantiems rinkos dalyviams, tiek vartotojams. Siekiant išvengti susidariusios situacijos, derėjo atidžiai įvertinti galimą įstatymo poveikį konkurencinei aplinkai ir pasirinkti tinkamiausias sprendimų alternatyvas.

Kaip pastebi A. Bakšinskas, naujasis įstatymas yra sunkiai suderinamas su valstybinių institucijų pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Jis tikisi, kad Konkurencijos tarybos išaiškinimas paskatins Seimo narius dar kartą atidžiai apsvarstyti jo projektą.

„Suteikdama „Sodrai“ monopolį, valstybė visiškai sunaikintų konkurenciją pensijų anuitetų srityje. Kiltų grėsmė, kad monopolininkas ims teikti prastesnės kokybės, ribotas, nepagrįstai brangias paslaugas. O juk būtent aktyvios konkurencijos sąlygomis rinkos dalyviai varžosi dėl klientų, siūlydami jiems kuo lankstesnes ir naudingesnes sąlygas. Taryba įvertino šį aspektą. Dabar atėjo eilė tą patį padaryti ir Seimui“, – teigia jis.

Galutinis balsavimas dėl naujojo Pensijų kaupimo įstatymo Seime numatytas šią savaitę.