Gyvybės draudimo naujovės šiemet: trys svarbūs pasikeitimai, kuriuos reikia žinoti kiekvienam

Gyvybės draudimo finansiniai produktai, kuriuos pasitelkiant apie 430 tūkst. lietuvių taupo sotesnei senatvei ar rūpinasi savo apsauga nuo ligų ar nelaimių, taps dar patrauklesni vartotojams. Šiemet laukia net trys svarbios naujovės, apie kurias svarbu žinoti kiekvienam gyventojui: nuo metų pradžios Lietuvoje jau taikomas PRIIPS reglamentas, rudenį turi įsigalioti Draudimo produktų platinimo direktyva ir kartu planuojama priimti naująjį Draudimo įstatymą.

Naujovė Nr. 1: aiškesnė informacija apie produktą ir investavimo galimybes

Pirmoji didelė naujovė – nuo šių metų sausio 1-osios Lietuvoje ir visoje ES įsigaliojo PRIIPS (ang.  Packaged retail investment and insurance products) reglamentas.

Tai reglamentas, apimantis rinkoje labiausiai paplitusius investicinius produktus, kuriuos pasitelkę gyventojai taupo senatvei, vaikų mokslams ar draudžiasi nelaimių atveju. Europos Komisijos duomenimis, visoje Europoje tokių produktų rinkos vertė siekia apie 10 trilijonų eurų. Tarp Lietuvos gyventojų populiariausia investavimo priemonė yra investicinis gyvybės draudimas.

Pasak Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos prezidento Artūro Bakšinsko, įgyvendinant šio reglamento nuostatas visoje Europoje suvienodintas informacijos apie investavimo produktus pateikimas.

„Žmonės jau gerai supranta, kad savo pensijai ir finansiniam saugumui būtina kaupti patiems: jie vis labiau domisi, kokie yra kaupimo būdai, kiek jie kainuoja, kokios grąžos galima tikėtis. Kartu su

Europos Komisija nuolat dirbame šia linkme, kad žmogui pateikiama informacija būtų kuo paprastesnė ir aiškesnė,  – sakė A. Bakšinskas. – Būtent šiuo tikslu naujasis PRIIPS reglamentas ir skatina dirbti bendroves visoje Europoje. Kiekvienas vartotojas nuo šiol gaus dar daugiau informacijos, be to, einama link to, kad atsirastų ir daugiau galimybių palyginti, ką siūlo skirtingi paslaugų teikėjai.”

Nuo šiol esminė informacija apie kiekvieną investicinį produktą bus pateikiama standartiniuose Pagrindinės informacijos dokumentuose (ang. Key information documents – KID). Jau dabar šie dokumentai yra skelbiami viešai gyvybės draudimo paslaugas teikiančių bendrovių interneto svetainėse ir bus pateikiami kiekvienam, besidominčiam kaupimu per investicinį gyvybės draudimą.

Pagrindinės informacijos dokumentai turės būti atnaujinami ne rečiau nei kartą per metus.

„Žmogui pateikiama dar daugiau informacijos apie investavimo produktus, kiekvieno jų paskirtį, galimas gyvybės draudimo išmokas. Kiekvienam planuojančiam investuoti bus pateikta daugiau investavimo scenarijų įvertinimui, kokia yra rizika, kokie mokesčiai yra taikomi ir kokia tikėtina grąža, kiek lėšų galima sukaupti per skirtingą laikotarpį, kokio poveikio galima tikėtis savo investuotoms lėšoms iš karto ir po kelių dešimtmečių. Tai reiškia daugiau paprastesnės informacijos visiems žmonėms, kurie nori atsakingai rūpintis savo ir savo artimiausių žmonių finansiniu saugumu”, – pabrėžė gyvybės draudimo bendrovės „Compensa Life Vienna Insurance Group SE” Lietuvos filialo verslo plėtros vadovas Marius Dubnikovas.

 Naujovė Nr.2: reikalavimai draudimo tarpininkų kvalifikacijai – vienodi visos ES mastu

Dar šiemet gyvybės draudimo rinkos bei gyventojų laukia ir daugiau svarbių pokyčių – rudenį visose ES šalyse turėtų įsigalioti Draudimo produktų platinimo direktyva (ang. Insurance Distribution Directive – IDD). Tai antrasis didelis šių metų pasikeitimas gyvybės draudimo rinkoje.

„Visos ES mastu bus užtikrintas ir suvienodintas aukštas draudimo tarpininkų ir draudimo įmonių darbuotojų profesionalumo ir kompetencijos lygis. Visiems bus nustatyti vienodi nuolatinio mokymosi ir tobulinimosi reikalavimai – draudimo tarpininkai privalės kelti kvalifikaciją po 15 valandų kasmet, o jų profesinės žinios turės atitikti jų veiklos sudėtingumą”, – pokyčius apžvelgė A. Bakšinskas.

„Šie ir kiti pokyčiai daromi dėl to paties tikslo – kad gyventojams būtų lengviau suprasti gyvybės draudimo paslaugas ir jomis kuo plačiau naudotis”, – papildė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovės „Aviva Lietuva“ finansų direktorė Rita Nogė.

Asociacija skaičiuoja, kad rinkos dalyvių investicijos į PRIIPS ir IDD reikalavimų įgyvendinimą 2017-2018 m. turėtų siekti daugiau nei 2,1 mln. Eur.

Pasak R. Nogės, ruošiantis PRIIPS reglamento ir direktyvos įgyvendinimui įmonės per pastaruosius porą metų atliko milžinišką darbą: investavo į informacinių sistemų sprendimus, parengė ir apdorojo didžiulius kiekius naujos informacijos, apmokė darbuotojus ir tarpininkus bei atliko daug kitų svarbių pasiruošimo darbų. Šia linkme bus dirbama ir toliau, glaudžiai bendradarbiaujant su pagrindine priežiūros institucija – Lietuvos banku.

„Tai yra didelės naujovės, produktai skirtingi, todėl natūralu, kad kyla ir klausimų, pavyzdžiui, dėl metodikos taikymo, kuriuos bandome aiškintis ir spręsti. Todėl ir toliau dirbsime kartu tiek su Lietuvos banku, tiek ir visos Europos lygiu, kad žmonių galimybės geriau suprasti investicinio gyvybės draudimo produktus, draudimo apsaugų pasirinkimą, tinkamai įvertinti investavimo galimybes ir riziką bei išlaidas toliau didėtų”, – teigė finansų ekspertė R. Nogė.

 Naujovė Nr. 3: naujasis Draudimo įstatymas ir paskatos rinkos plėtrai

Draudimo produktų platinimo direktyvos nuostatos į Lietuvos nacionalinę teisę bus perkeliamos LR Draudimo įstatymu ir Lietuvos banko nutarimais. Todėl šiuo metu yra rengiami Draudimo įstatymo pakeitimai, kuriuos ketinama priimti dar šį pavasarį, jų įsigaliojimą atidedant spalio mėnesiui.

„Įstatymo projektą parengė Finansų ministerija, šiuo metu dar vyksta derinimo procesas. Tad rudenį laukia daug naujovių, kurios labiausiai palies naujus klientus, nes įstatymas turėtų būti taikomas tik naujoms gyvybės draudimo sutartims“, – teigė Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos prezidentas A. Bakšinskas.

Apibendrindamas šiemet gyvybės draudimo rinkos laukiančius pokyčius M. Dubnikovas teigė, kad draudimo paslaugos tampa dar patrauklesnės gyventojams, daugėja reikalavimų draudimo bendrovėms, griežtinamas pardavimo procesas. „Tad ir šiuo atveju labiausiai laimi vartotojai – jiems draustis tampa dar paprasčiau“, – pabrėžė jis.

Tikimasi, kad šiųmetės naujovės paskatins ir gyvybės draudimo rinkos augimą.

2017 m. Lietuvos gyvybės draudimo rinka nežymiai susitraukė – asociacijos duomenimis, pernai gyvybės draudimo įmokos siekė 231,4 mln. Eur ir buvo 6,2 proc. mažesnės negu 2016 m. Šiuos pokyčius asociacija sieja su lubų gyventojų pajamų mokesčio susigrąžinimui įvedimu, dėl ko nemažai daliai klientų prireikė koreguoti savo taupymo ir kaupimo įpročius.

Tuo tarpu į 2018-uosius gyvybės draudimo bendrovės žvelgia optimistiškai ir prognozuoja 7-8 proc. rinkos augimą.

 Gyvybės draudimo rinka: svarbiausi šių metų pokyčiai

PRIIPS reglamentas 

1 # Daugiau aiškumo

Žmonėms tampa lengviau suprasti sudėtingus investicinius produktus: Pagrindinės informacijos dokumentuose bus aprašomi konkretaus vartotojo poreikiai, produkto savybės, numatomas investavimo laikotarpis, investavimo galimybės ir galima rizika.

2 # Standartizuota informacija

Siekiama suvienodinti informacijos pateikimą apie skirtingus finansinius instrumentus – nuo šiol visos bendrovės tapačius ar panašius produktus turi apibūdinti naudodamos standartizuotą formą.

3 # Išlaidų atskleidimas

Nustatyti standartai, kaip turėtų būti atskleidžiamos išlaidos, kurias žmogus patiria investuodamas. Remiantis istoriniais duomenimis, atskleidžiama informacija, kokią grąžą galima uždirbti pasirinkus konkretų investicinį produktą bei kokios bus bendrosios kliento investavimo sąnaudos.

4 # Skirtingų rinkos sąlygų įvertinimas

Nuo šiol renkantis investicinius produktus bus pateikiami net keturi skirtingi – nepalankiausias, nepalankus, nuosaikus ir palankus – scenarijai. Bus galima matyti, kiek lėšų pavyktų sukaupti bei atgauti per tam tikrą laikotarpį esant įvairioms rinkos sąlygoms – nuo ekstremaliausių iki palankiausių, o taip pat kokios vidutinės metinės grąžos kiekvienu atveju tikėtis. Investuotojui privaloma pateikti bent vienerių metų trukmės scenarijus.

 Draudimo produktų platinimo direktyva

1 # Bendri reikalavimai visoje ES

Su direktyvos įsigaliojimu bus suvienodintos draudimo produktų platinimo nuostatos bei požiūris į kliento apsaugą visoje ES.

2 # Keliama platintojų kvalifikacija

Draudimo produktų platintojai bus dar geriau pasiruošę patarti žmonėms sudėtingais finansiniais klausimais:  jie turės atitikti papildomus kvalifikacinius bei reputacinius reikalavimus ir privalės kelti kvalifikaciją po 15 valandų kasmet.

3 # Atviresnė rinka

Klientams bus pateikiama dar daugiau informacijos – apie bendroves, platinamus draudimo produktus, taikomus mokesčius, draudimo platintojus ir kt.