Draudėjo skiltis

Kodėl reikalingas gyvybės draudimas

Gyvybės draudimas suteikia saugumo jausmą ir padeda pasirūpinti savimi bei jums brangiais žmonėmis nelaimės atveju – patyrus traumą, susirgus, praradus darbingumą ar netekus artimo žmogaus.

Gyvybės draudimas taip pat padeda taupyti savo bei artimųjų ateičiai – aprūpintai senatvei, vaikų studijoms.

Gyvybės draudimas yra labai svarbi investicija į savo finansinį saugumą ateityje, suteiksianti jūsų gyvenimui stabilumo tokiais momentais, kai jums to reikės labiausiai.

Gyvybės draudimo rūšys

Nusprendus draustis gyvybės draudimu, būtina pasvarstyti, kokią jo rūšį pasirinkti.

Gyvybės draudimas Lietuvoje yra trijų rūšių: rizikinis, kaupiamasis su garantuotomis palūkanomis arba investicinis.

Apsidraudus rizikiniu gyvybės draudimu, mirties atveju artimiesiems išmokama suma, kuriai žmogus ir buvo apsidraudęs. Rizikinis gyvybės draudimas pasirenkamas siekiant užtikrinti finansinį artimųjų saugumą šeimos maitintojo netekties atveju (padengiant paskolas, taip pat – nelaimingų atsitikimų atveju). Šiuo draudimu ypač svarbu apdrausti vieną ar du šeimos narius, nuo kurių pajamų priklauso visos šeimos gerovė.

Kaupiamasis gyvybės draudimas rekomenduojamas norintiems ne tik apsidrausti gyvybę, bet ir kaupti lėšas ateičiai. Kaupiamojo gyvybės draudimo su garantuotomis palūkanomis atveju gyvybės draudimo bendrovė kaupiamoms lėšoms garantuoja nustatyto dydžio metines palūkanas, todėl jei įmokos bus mokamos laiku, iš karto galima prognozuoti būsimą grąžą. Be to, draudėjui gali būti suteikta galimybė nenutraukiant draudimo sutarties atsiimti dalį sukaupto kapitalo.

Investicinis gyvybės draudimas skiriamas žmonėms, kurie nori ne tik apsidrausti nuo draudimo rizikų ar kaupti lėšas, bet ir jas investuoti. Pasirinkus investicinį gyvybės draudimą, žmogus pats renkasi investavimo kryptis – ar rizikuoti labiau ir tikėtis didesnės grąžos (tačiau galimai ir didesnio nuostolio), ar priešingai – rizikuoti mažiau ir tikėtis mažesnės grąžos, atitinkamai sumažinant ir galimus nuostolius. Taigi investavimo riziką prisiima draudėjas.

Draudėjas renkasi ir norimos įmokos dydį. Įprastai draudimo įmoka išskaidoma į dvi dalis: viena jų skiriama padengti rizikoms, nuo kurių draudžiamasi, ir kitoms draudimo sutarties išlaidoms, kita – investuoti. Na, o galutinis rezultatas priklauso nuo to, kaip sėkmingai pavyks investuoti.

photo-1469131792215-9c8aaff71393

Į ką atkreipti dėmesį draudžiantis

Įprastai gyventojams rekomenduojama rinktis draudimo sumą, atitinkančią bent vienų metų pajamas ir turimus finansinius įsipareigojimus. Taip pat labai svarbu atsižvelgti, ar žmogus yra susituokęs, ar augina nepilnamečius vaikus, kokios yra jo sutuoktinio pajamos. Jeigu šeimoje yra keletas asmenų, kurie patys negali savimi finansiškai pasirūpinti (nepilnamečių vaikų, sunkių ligonių ir t.t.), reikėtų rinktis didesnę draudimo sumą.

Kokiam laikotarpiui draustis

Draudimo laikotarpis priklauso nuo tikslo, kuriam draudžiamasi.

Draudžiantis rizikiniu gyvybės draudimu, rekomenduojama draustis tol, kol apdraustas asmuo gauna pajamų. Patariama sprendimo drausti gyvybę neatidėlioti: sulaukus vyresnio amžiaus, padažnėja ir ligos, todėl nespėjus apsidrausti netenkama ir labai svarbios finansinės apsaugos.

Siekiant sukaupti vaikų ateičiai, tėvams rekomenduojama drausti vaiką iki jis taps finansiškai savarankiškas (sulauks pilnametystės ar baigs studijas). Kuo anksčiau vaikas bus apdraustas, tuo lengviau bus sukaupti norimą sumą.

Suaugusiems žmonėms, norintiems užsitikrinti orią senatvę, patariama pradėti kaupti lėšas pradėjus dirbti ir kaupti jas iki pat pensijos.

family-1613592_1920

Kada išmokama draudimo išmoka
  • Pasirinkus investicinį ar kaupiamąjį draudimą, išmoka draudėjui mokama dviem atvejais: pasibaigus draudimo laikotarpiui arba gyvybės netekimo atveju.
  • Rizikinio gyvybės draudimo atveju išmoka mokama apdrausto asmens mirties atveju (nepriklausomai nuo mirties priežasties, draudimo išmoką gauna apsidraudusiojo artimieji).
  • Turint papildomas draudimo apsaugas (pvz., apsidraudus nuo traumų ar kritinių ligų) draudėjui išmokama draudimo sutartyje nustatyta draudimo sumos procentinė dalis.